Puchacz z Kameszniczy

Szkody

W sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych reguluje

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 8 marca 2010 r.