Puchacz z Kameszniczy

Członkowie

1.Bednarz Jerzy
2.Butor Józef
3.Dziedzic Jan
4.Ferster Rafał
5.Ferster Stanisław – Przew. KR
6.Gołuch Dariusz
7.Gołuch Jan
8.Hazuka Jan
9.Kochutek Tadeusz
10.Kupczak Tomasz
11.Legierski Edward
12.Maciejowski Mieczysław – Prezes
13.Matuszny Antoni – Czł. zarządu
14.Mika Tadeusz – Sekretarz
15.Miodoński Stefan
16.Nowak Aleksander
17.Nowak Damian
18.Nowak Henryk – Skarbnik
19.Nowak Stanisław
20.Pierlak Wojciech
21.Piwowarczyk Janusz
22.Strzałka Franciszek
23.Suchanek Stanisław
24.Sznajdrowicz Leszek
25.Wojciuch Czesław
26.Wojdała Andrzej
27.Wojtas Marian
28.Wojtas Michał
29.Worecka Magdalena
30.Worecki Wiesław – Czł. KR
31.Worek Jerzy
32.Żyrek Jakub – Czł. KR

1. Szczotka Krzysztof – kandydat

2. Wojciuch Arkadiusz – kandydat