Puchacz z Kameszniczy

Dzień: 11 października 2016